Bibliografia

Oto spis książek cytowanych lub przywoływanych na stronach mojego bloga. Taki zapis – (AUTOR ROK: STRONA) – w blogowej notce oznacza, że dokładne dane bibliograficzne o określonej pozycji znaleźć można tutaj.

Czasem poświęcam notkę jakiejś książce, żeby ją lepiej zapamiętać i żeby – pisząc – sprawdzić, czy coś z niej wyniosłem. Notki te można znaleźć klikając w tytuły.

Afeltowicz, Łukasz. 2011. Laboratoria w działaniu. Innowacja technologiczna w świetle antropologii nauki, Warszawa: Oficyna Naukowa.

Agier, Michel. 2010. Managing the Undesirables, Cambridge: Polity Press.

Allan, Stuart. 2008. Newsy w sieci: Internet i dziennikarstwo, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Andreski, Stanisław. 2002. Czarnoksięstwo w naukach społecznych, Warszawa: Oficyna Naukowa.

Andreski, Stanisław. 1992. Maxa Webera olśnienia i pomyłki, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN.

Apte, Ryszard. 2010. Niepokój, Kraków: Korporacja Ha!art [dodatek do Głuchowski, Kowalski 2010].

Aronson, Elliot, Carol Tavris. 2008. Błądzą wszyscy (ale nie ja), Sopot: Smak Słowa.

Bacevich, Andrew. 2010. Washington Rules: America’s Path to Permanent War, New York: Metropolitan Books.

Ball, Philip. 2007. Masa krytyczna. Jak jedno z drugiego wynika, Kraków: Insignis.

Bell, Daniel. 1994. Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bendyk, Edwin. 2012. Bunt Sieci, Warszawa: Polityka Spółdzielnia Pracy.

Benkler, Yochai. 2008. Bogactwo sieci: jak produkcja społeczna zmienia rynki i wolność, Warszawa:   Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Bard, Alexander, Jan Söderqvist. 2006. Netokracja. Nowa elita władzy i życie po kapitalizmie. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Bauman, Zygmunt. 1998. Prawodawcy i tłumacze, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.

Bauman, Zygmunt. 2007. Europa niedokończona przygoda, Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Bazylow, Ludwik, Paweł Wieczorkiewicz. 2005. Historia Rosji, Wrocław: Ossolineum.

Bendyk, Edwin. 2004. Antymatrix. Człowiek w labiryncie sieci, Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.

Biedroń, Wojtek. 2015. Niesamowici bracia Goldberg, Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.

Blanden, Jo, Paul Gregg, Stephen Machin. 2005. Intergenerational Mobility in Europe and North America, London: LSE, dostępny tu.

Bobkowski, Andrzej, Jerzy Giedroyc. 1997. Listy 1946 – 1961, Warszawa: Czytelnik.

Bobkowski, Andrzej. 2003. Szkice piórkiem, Warszawa: CiS.

Bobkowski, Andrzej, Aniela Mieczysławska. 2003. Korespondencja z lat 1951 –  1961, Wałbrzych: Wydawnictwo Ruta.

Bobkowski, Andrzej. 2006. Listy do Tymona Terleckiego, Warszawa: Biblioteka „Więzi”.

Bobkowski, Andrzej. 2008. Listy z Gwatemali do matki, Warszawa: Wydawnictwo Książkowe Twój Styl.

Bobkowski, Andrzej. 2009. Tobie zapisuję Europę. Listy do Jarosława Iwaszkiewicza, Warszawa: Biblioteka „WIĘZI”.

Bourdieu, Pierre. 2006. Dystynkcja: klasy i klasyfikacje, w: Aleksandra Jasińska-Kania i in. (red.), Współczesne teorie socjologiczne, t. II, s. 634-650. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Bourdieu, Pierre. 2009. O telewizji. Panowanie dziennikarstwa, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bricmont Jean, Alan Sokal. 2004. Modne bzdury. O nadużyciach nauki popełnianych przez postmodernistycznych intelektualistów, Warszawa: Prószyński i S-ka.

Brinkbäumer, Klaus. 2010. Afrykańska odyseja, Wołowiec: Czarne.

Buss, David M. 2001. Psychologia ewolucyjna. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Calvino, Italo. 1996. Wykłady amerykańskie, Gdańsk: Wydawnictwo Marbut, Oficyna Wydawnicza Volumen.

Carr, Nicholas. 2010. The Shallows: What the Internet Is Doing to Our BrainsNew York: W. W. Norton.

Carré, John le. 2007. Pieśń misji, Warszawa: Amber.

Chagall, Marc. 2005. Chagall 1887 – 1985, Warszawa: Firma Księgarska Jacek i Krzysztof Olesiejuk.

Chukovsky, Kornei. 2005. Diary, 1901-1969, New Haven: Yale University Press.

Clarke, Gerald. 2008. Capote, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Cornfield, Michael. 2000. A user’s guide to „the digital divide”, Campaigns and Elections 21 (3), s. 47-48.

Doliński, Dariusz. 2009. Uwikłanie w dialog jako metatechnika wpływu społecznego, w: „Nowe idee w psychologii”, Józef Kozielecki (red.), Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Domosławski, Artur. 2010. Kapuściński non-fiction, Warszawa: Świat Książki.

Dostojewski, Fiodor. 1982. Dziennik pisarza, t. 1, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Doyle, Artur Conan. 1995. Pies Baskerville’ów, Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.

Ferguson, Niall. 2010. Potęga pieniądza. Finansowa historia świata, Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Figes, Orlando. 2010. Taniec Nataszy: z dziejów kultury rosyjskiej, Warszawa: Wydawnictwo Magnum.

Fisk, Robert. 2006. The Great War for Civilisation: The Conquest of the Middle East, London: Harper Perennial.

Fiske, John. 2010. Zrozumieć kulturę popularną, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Fukuyama, Francis. 2011. Left out, „The American Interest”, January-February, dostępny tu.

Gibson, Daniel G. i in. 2010. Creation of a Bacterial Cell Controlled by a Chemically Synthesized Genome, „Science” Vol. 329 no. 5987 pp. 52-56, dostępny tu.

Ginzburg, Eugenia. 1990. Stroma ściana, Warszawa: Czytelnik.

Gippius, Zinaida. 2010. Dzienniki peterburskie (1914-1919). Dziennik warszawski (1920-1921), Warszawa: Czytelnik.

Gladwell, Malcolm. 2009. Punkt przełomowy. O małych przyczynach wielkich zmian, Kraków: Znak.

Gleick, James. 2011. The Information: A History, a Theory, a Flood, New York: Pantheon Books.

Głuchowski, Piotr, Marcin Kowalski. Apte. Niedokończona powieść, Kraków: Korporacja Ha!art.

Golka, Marian. 2008. Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Granovetter, Mark S. 1973. The Strength of Weak Ties, American Journal of Sociology, Vol. 78, No. 6, s. 1360-1380.

Greenspan, Alan. 2007. The Age of Turbulence: Adventures in a New World. New York: The Penguin Press.

Hargittai, Eszter. 2002. Second-Level Digital Divide: Differences in People’s Online Skills, First Monday 7 (4). Dostępny tu.

Herrnson, Paul S., Atiya Kai Stokes-Brown, Matthew Hindman. 2007. Campaign Politics and the Digital Divide: Constituency Characteristics, Strategic Considerations, and Candidate Internet Use in State Legislative Elections, Political Research Quarterly, Vol. 60, No. 1, s. 31-42.

Hochschild, Adam. 2012. Duch króla Leopolda. Opowieść o chciwości, terrorze i bohaterstwie w kolonialnej Afryce. Warszawa: Świat Książki.

Horgan, John. 1999. Koniec nauki. Czyli o granicach wiedzy u schyłku ery naukowej, Warszawa:  Prószyński i S-ka.

Hongbing, Song. 2010. Wojna o pieniądz: prawdziwe źródła kryzysów finansowych, Kobierzyce: Wydawnictwo „Wektory”.

Hugo-Bader, Jacek. 2009. Biała gorączka, Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.

Hugo-Bader, Jacek. 2011. Dzienniki kołymskie, Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.

Jagielski, Wojciech. 2009. Nocni wędrowcy, Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.

Jagielski, Wojciech. 2012. Wypalanie traw, Kraków: Znak.

Jasienica, Paweł. 2007. Pamiętnik, Warszawa: Prószyński i S-ka.

Javers, Eamon. 2010. Agent, handlarz, prawnik, szpieg, Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Jenkins, Henry. 2007. Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Warszawa: WAiP.

Judt, Tony. 2007. Postwar: A History of Europe Since 1945, London: Pimlico.

Kaleta, Roman. 2009. Sensacje z dawnych lat, Warszawa: Wydawnictwo Iskry.

Kapuściński, Ryszard. 2003. Lapidaria, Warszawa: Czytelnik.

Kapuściński, Ryszard. 2006. Ten Inny, Kraków: Znak.

Kapuściński, Ryszard. 2009. O książkach, ludziach i sztuce, Warszawa: Czytelnik.

Karnowski, Michał, Eryk Mistewicz. 2010. Anatomia władzy, Warszawa: Wydawnictwo Czerwone i Czarne.

Keen, Andrew. 2007. Kult amatora: jak internet niszczy kulturę, Warszawa: WAiP.

Khan, Shamus Rahman. 2011. Privilege: The Making of an Adolescent Elite at St. Paul’s School, Princeton: Princeton University Press.

Kirsch, Irving. 2010. The Emperor’s New Drugs: Exploding the Antidepressant Myth, New York: Basic Books.

Koestler, Arthur. 2009. Płomień i lód. Przygody mojego życia, Warszawa: Magnum.

Kołakowski, Leszek. 1989. Pochwała niekonsekwencji. Pisma rozproszone z lat 1955-68, Londyn: Puls.

Kosiński, Jerzy. 1989. Malowany ptak, Warszawa: Czytelnik.

Lindqvist, Sven. 2009. Wytępić całe to bydło, Warszawa: W.A.B.

Llosa, Mario Vargas. 2011. Marzenie Celta, Kraków: Wydawnictwo Znak.

Łanowski, Jerzy. 1984. Antologia anegdoty antycznej, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Łotman, Jurij. 2010. Rosja i znaki. Kultura szlachecka w wieku XVIII i na początku XIX, Gdańsk: słowo/obraz terytoria.

Makarenko, Vadim. 2008. Tajne służby kapitalizmu, Kraków: Znak.

Márai, Sándor. 2004. Dziennik, Warszawa: Czytelnik.

Márai, Sándor. 2011. W podróży, Warszawa: Czytelnik.

McCombs Maxwell, Shaw Donald L. 1972. The Agenda-Setting Function of Mass Media, The Public Opinion Quarterly, Vol. 36, No. 2, s. 176-187.

McCombs, Maxwell. 2008. Ustanawianie agendy. Media masowe i opinia publiczna, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

McCombs, Maxwell. 2010. Extending our theoretical maps: Psychology of agenda-settings, Central European Journal of Communication, Vol. 3, No. 2(5), s. 197-206.

McQuail, Denis. 2008. Teoria komunikowania masowego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Michalewicz, Iza. 2011. Szkoła ważnych ludzi, „Duży format” (dodatek do Gazety Wyborczej), nr 40 z dn. 20 października, s. 2-5.

Mickiewicz, Adam. 1995. Pan Tadeusz, Warszawa: Świat Książki.

Mikołajewski, Jarosław. 2008. Sentymentalny portret Ryszarda Kapuścińskiego, Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Mikołajewski, Łukasz. 2011. Pamięć fabularyzowana. Powojenne poprawki w „Szkicach piórkiem” Andrzeja Bobkowskiego, „Res Publica Nowa” nr 15.

Mroziewicz, Krzysztof. 2006. Dziennikarz w globalnej wiosce, Bydgoszcz-Warszawa: Oficyna Wydawnicza Branta.

Mroziewicz, Krzysztof. 2008. Prawdy ostateczne Ryszarda Kapuścińskiego, Warszawa: Wołoszański.

Mucha, Janusz. 2009. Uspołeczniona racjonalność technologiczna, Warszawa: IFiS PAN.

Norris, Pippa. 2001. Digital Divide: Civic Engagement, Information Poverty, and the Internet Worldwide, New York: Cambridge University Press.

North, Douglass C. 2002. Understanding Economic Change and Economic Growth, Warszawa: Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management.

Nowacka Beata, Ziątek Zygmunt. 2008. Ryszard Kapuściński. Biografia pisarza, Kraków: Znak.

Nye, Joseph S. 2010. The Future of American Power, „Foreign Affairs” Vol. 89, Issue 6, s. 2-12.

Orwell, George. 1954. Nineteen eighty-four: a novel, London: Penguin Books.

Penn, Mark J., E. Kinney Zalesne. 2008. Microtrends. The small forces behind tomorrow’s big changes, New York, Boston: Twelve.

Plucińska-Smorawska, Katarzyna. 2005. Między historią a literaturą. O „Szkicach piórkiem” Andrzeja Bobkowskiego, Warszawa: Wydawnictwo Neriton.

Postman, Neil. 1995. Technopol. Triumf techniki nad kulturą, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Prensky, Marc. 2001. Digital Natives, Digital Immigrants [w:] „On the Horizon” Vol. 9 No. 5, Bradford: MCB University Press.

Pruszyński, Ksawery. 1966a. Wybór pism publicystycznych, t. I, Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Pruszyński, Ksawery. 1966b. Wybór pism publicystycznych, t. II, Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Rampton Sheldon, Stauber John. 2001. Trust Us, We Are Experts!, New York: Penguin Putnam Inc.

Rubinstein, Artur. 1986. Moje młode lata, Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne.

Rutkowski, Krzysztof. 1998. Śmierć w wodzie, Gdańsk: słowo/obraz terytoria.

Rutkowski, Krzysztof. 2008. Requiem dla moich ulic, Gdańsk: słowo/obraz terytoria.

Rybakow, Anatolij. 1989. Dzieci Arbatu, Warszawa: Iskry.

Samozwaniec, Magdalena. 2009. Z pamiętnika niemłodej już mężatki, Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.

Sassen, Saskia. 2007. Globalizacja. Eseje o nowej mobilności ludzi i pieniędzy, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Schramm, Wilbur, Jack Lyle, Edwin B. Parker. 1961. Television in the lives of our children, Stanford: Stanford University Press.

Sępek, Jarek. 2010. W 80 dni dookoła świata (nie wyjeżdżając z Londynu), Warszawa: Carta Blanca.

Shirer, William L. 2007. Dziennik berliński. Zapiski korespondenta zagranicznego 1934-1941, Warszawa: Bellona.

Smith, Zadie. 2003. Białe zęby, Kraków: Wydawnictwo Znak.

Sobański, Antoni. 2006. Cywil w Berlinie, Warszawa: Wydawnictwo Sic!

Stone, Irving. 2009. Pasje utajone, czyli życie Zygmunta Freuda, Warszawa: Świat Książki.

Stossel, John. 2010. Mity, kłamstwa i zwykła głupota. Łopata w dłoń, dokop się do prawdy!, Warszawa: Laurum.

Szczepański, Jan Józef. 2009. Dziennik. Tom I: 1945-1956, Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Szczygieł, Mariusz. 2010. Gottland, Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.

Szczygieł, Mariusz. 2011. Zrób sobie raj, Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.

Tatarkiewicz, Teresa, Władysław Tatarkiewicz. 1979. Wspomnienia, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Terzani, Tiziano. 2008. Powiedział mi wróżbita. Lądowe podróże po Dalekim Wschodzie, Poznań: Zysk i S-ka.

Terzani, Tiziano. 2008b. Nic nie zdarza się przypadkiem, Warszawa: Świat Książki.

Tocqueville, Alexis de. 1976. O demokracji w Ameryce, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Urbanek, Mariusz. 2014. Genialni. Lwowska szkoła matematyczna, Warszawa: Wydawnictwo ISKRY.

Urbanowski, Maciej. 1993. „Szkice piórkiem” – autentyk czy powieść?, „Dekada Literacka” nr 15 (75), dostępny: tu.

Urchs, Max. 2009. O procesorach i procesach myślowych. Elementy kognitywistyki, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.

Vonnegut, Kurt. 1963. Cat’s cradle, New York: Holt, Rinehart, Winston.

Warhurst, Chris. 2008. The knowledge economy, skills and government labour market intervention, Policy Studies, Vol. 29, No. 1, March 2008, pp. 71-83.

WEF (World Economic Forum). 2012. Global Risks 2012, dostępny: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalRisks_Report_2012.pdf

Wędziagolski, Karol. 2007. Pamiętniki, Warszawa: Iskry.

Wojcieszak, Magdalena. 2008. False consensus goes online. Impact of ideologically homogenous groups on false consensus, Public Opinion Quarterly, Vol. 72, No. 4, Winter 2008, pp. 781-791.

Wojcieszak, Magdalena, Prince Vincent. 2009. What underlies the false consensus effect? How personal opinion and disagreement affect perception of public opinion, Public Opinion Research, Vol. 21, No. 1, pp. 25-46.

Woolf, Virginia. 2007. Dziennik, Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Wu, Tim. 2010. The Master Switch: The Rise and Fall of Information Empires, New York: Knopf.

Zagajewski, Adam. 2007. W cudzym pięknie, Kraków: Wydawnictwo a5.

Zinn, Howard. 2001. A people’s history of the United States. 1492-present, New York: HarperCollins Publishers.

Dalej spisuję książki przeczytane, ale nie wykorzystane w treści bloga (spis od maja 2011):

Dijk, Jan van. 2010. Społeczne aspekty nowych mediów: analiza społeczeństwa sieci, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Fiske, John. 2010. Zrozumieć kulturę popularną, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Reklamy

Jedna myśl na temat “Bibliografia

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s